Projekt UE

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Tytuł projektu:

Opracowanie bazującej na nano- i mikrocząstkach cynku powłoki o zwiększonej twardości i odporności na zużycie i korozję, umożliwiającej poprawę procesów spawalniczych, zgrzewczych i malarskich.

Beneficjent:

Paweł Sosnowski – PS GROUP,  
SID COATING`S Spółka Cywilna, Szymon Bielawski, Józef Bielawski
Całkowita wartość projektu: 3 425 781,86 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 454 397,36 zł


Cel projektu:

Przeprowadzenie badań w celu opracowanie unikalnej metody otrzymywania cząstek cynku bazującej na nano- i mikrocząstkach cynku powłoki o zwiększonej twardości i odporności na zużycie i korozję.

Powłoka będzie cechowała się podwyższoną trwałością oraz odpornością na działanie czynników zewnętrznych, ale również pozwoli ona po raz pierwszy na zastosowanie alternatywnych wobec galwanizacji i cynkowania ogniowego metod w procesie zabezpieczania powłok metalowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Nasze rozwiązanie będzie dostosowane do wymagań techniki zgrzewania rezystancyjnego punktowego blach stalowych, powszechnie stosowanej w produkcji karoserii. Dodatkowo poprawa przewodnictwa powłoki umożliwi jej pokrywanie technikami malowania kataforetycznego lub elektrostatycznego.Rozwiązanie będzie oparte o wyniki unikalnych prac badawczych realizowanych przez członków konsorcjum z podwykonawcą, Instytutem Chemii Przemysłowej. Kluczowym elementem projektu będzie opracowanie unikalnej metody otrzymywania cząstek cynku o określonej wielkości oraz strukturze. Będą one stanowiły kluczowy składnik powłoki – do niego dobrane zostaną odpowiednie czynniki wiążące, zapewniające utrzymanie pożądanych właściwości. Po zweryfikowaniu kluczowych składników przygotowana zostanie receptura gotowego produktu.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację 5 zadań badawczych.

Wszelkie prawa zastrzeżone - 2010r. Projekt i realizacja 3GDesign.